Jump to content

Freeman's Mind: Episode 1

Sign in to follow this  

Recommended Posts

Here is the subtitles for Freeman's Mind: Episode 1.

 

They are only 99% complete because I had some problems with this sentence:

I don't want to get caught in the chord[?] a witness on this once the cat gets out of the bag.

I have no idea what that means Can some nice English speaking person (or swede) explain what it means?

 

 

Jag försökte även skilja lite på vilken sorts ord jag använde beroende på om det var högtalaren eller Freeman som pratade. När högtalaren pratade försökte jag använda så "svåra" ord som möjligt (t.ex. dormitorium, patogen och Ni) då hon hade en auktoritär och formell roll, medans Freeman hade lite enklare ord bara för att få till den där tysta, hotfulla, borderline karaktär som han är. Detta kan betyda att jag använde några ord på fel sätt. "Bio hazard" --> "patogen" är ett exempel.

Share this post


Link to post

"I don't wanna be called in to court as a witness on this once the cat gets out of the bag..."

"Jag vill inte bli kallad till rätten som ett vittne när det där kommer ut...", ungefär.

 

 

Det ser jättebra ut annars, några mindre stavfel bara som jag rättat. Undrar bara lite varför du sätter ett mellanslag framför frågetecken så här ?

Som jag lärt mig så ska det vara "blabla?", men det kanske bara är jag som är petig har inte ändrat dem ifall det finns en bra anledning.

 

Jag tycker att säkerhetsvakterna ska ha lite enklare ton, till ex. Morrn' Freeman istället för Morgon, Freeman. Tänkte bara att det låter lite bättre och att det blir lättare att skilja på dem och Freeman, men det är upp till dig.

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in the community.

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  


×
×
  • Create New...

This website uses cookies, as do most websites since the 90s. By using this site, you consent to cookies. We have to say this or we get in trouble. Learn more.