Jump to content

TheAceXtra

Member
  • Posts

    2
  • Joined

  • Last visited

  1. "I don't wanna be called in to court as a witness on this once the cat gets out of the bag..." "Jag vill inte bli kallad till rätten som ett vittne när det där kommer ut...", ungefär. Det ser jättebra ut annars, några mindre stavfel bara som jag rättat. Undrar bara lite varför du sätter ett mellanslag framför frågetecken så här ? Som jag lärt mig så ska det vara "blabla?", men det kanske bara är jag som är petig har inte ändrat dem ifall det finns en bra anledning. Jag tycker att säkerhetsvakterna ska ha lite enklare ton, till ex. Morrn' Freeman istället för Morgon, Freeman. Tänkte bara att det låter lite bättre och att det blir lättare att skilja på dem och Freeman, men det är upp till dig.
  2. Here's a slightly revised version, spell-checked and all. Awesome job though! Kunde inte gjort det bättre själv Everyone, feel free to revise further, as I'm sure i've missed something.
×
×
  • Create New...

This website uses cookies, as do most websites since the 90s. By using this site, you consent to cookies. We have to say this or we get in trouble. Learn more.